Mitsubishi Space Wagon kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Space Wagon automobiliai


III (1998 - 2004)

II (1991 - 1998)

I (1984 - 1991)