Mitsubishi Delica D:5 I kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Delica D:5 I automobiliai


I Facelift (nuo 2018)

I (nuo 2007)