Mitsubishi Eclipse Cross kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Eclipse Cross automobiliai


I Facelift (nuo 2021)

(nuo 2017)