Mitsubishi RVR kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi RVR automobiliai


III Facelift 3 (nuo 2019)

III Facelift 2 (nuo 2017)

III Facelift (2012 - 2017)

III (nuo 2010)

II (1997 - 2002)

I (1991 - 1997)