Mitsubishi ASX kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi ASX automobiliai


I Facelift 3 (nuo 2020)

I Facelift 2 (nuo 2016)

I Facelift (2012 - 2016)

I (2010 - 2013)