Mitsubishi Montero Sport kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Montero Sport automobiliai


III Facelift (nuo 2019)

(1996 - 2008)