Mitsubishi Pajero Mini kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Pajero Mini automobiliai


II (1998 - 2012)

I (1994 - 1998)