Mitsubishi Outlander kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Outlander automobiliai


III Facelift 3 (nuo 2018)

III Facelift 2 (2015 - 2018)

III Facelift (2014 - 2015)

III (2012 - 2015)

II Facelift (2009 - 2013)

II (2005 - 2009)

I (2002 - 2008)