Mitsubishi Airtrek kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Airtrek automobiliai


(2001 - 2008)