Mitsubishi Space Runner kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Space Runner automobiliai


II (1999 - 2002)

I (1991 - 1999)