Mitsubishi Pajero iO kartos:

Mitsubishi modeliai: