Mitsubishi 3000 GT kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi 3000 GT automobiliai


II Facelift (1998 - 2001)

II (1994 - 1998)

I (1990 - 1994)