Mitsubishi Libero kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Libero automobiliai


I Facelift (1995 - 2003)

I (1992 - 1995)