Mitsubishi Chariot kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi Chariot automobiliai


III (1997 - 2003)

II (1991 - 1997)

I (1983 - 1991)