Mitsubishi GTO kartos:

Mitsubishi modeliai:

Mitsubishi GTO automobiliai


II Facelift (Z15AM) (1998 - 2005)

II (Z15A) (1993 - 1998)

I (Z16A) (1990 - 1993)