Mitsubishi Lancer Evolution kartos:

Mitsubishi modeliai: