Toyota Sienna kartos:

Toyota modeliai:

Toyota Sienna automobiliai


I Facelift (2000 - 2003)

IV (nuo 2020)

III Facelift 2 (nuo 2017)

III Facelift (2014 - 2017)

III (nuo 2010)

II Facelift (2005 - 2010)

II (2003 - 2005)

I (1997 - 2003)