Toyota Prius v (+) kartos:

Toyota modeliai:

Toyota Prius v (+) automobiliai


I Facelift (ZVW40/41) (nuo 2014)

I (ZVW40/41) (2011 - 2014)