Toyota Allex kartos:

Toyota modeliai:

Toyota Allex automobiliai


I Facelift 2 (2004 - 2006)

I Facelift (2002 - 2004)

(2001 - 2006)