Toyota Prius kartos:

Toyota modeliai:

Toyota Prius automobiliai


IV Facelift (XW50) (nuo 2018)

IV (XW50) (nuo 2015)

III Facelift (XW30) (2011 - 2015)

III (XW30) (2009 - 2011)

II Facelift (XW20) (2005 - 2011)

II (XW20) (2003 - 2005)

I Facelift (XW10) (2000 - 2003)

I (XW10) (1997 - 2000)