Toyota Prius Alpha kartos:

Toyota modeliai:

Toyota Prius Alpha automobiliai


I (ZVW40/41) Facelift (nuo 2014)

I (ZVW40/41) (2011 - 2014)