Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaAtsakomybė už KET pažeidimus

Atsakomybė už KET pažeidimus

Nuo 2011 m. kovo 1 d. įsigalioja kai kurie Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) pakeitimai, sugriežtinantys administracinę atsakomybę už padarytus Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus.

Sugriežtinama ATPK 124(1) str. 2 d. numatyta atsakomybė už kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymą, vairuotojų pareigų pėstiesiems (išskyrus nesustojimą prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės) nevykdymą, važiavimą šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku. Už šiuos pažeidimus bus skiriama bauda nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų (iki šiol buvo numatyta nuo penkiasdešimt iki vieno šimto litų bauda).

Už KET nustatytos sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus, vairuotojų apsisukimą pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimą į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimą (ATPK 124(1) str. 2 ir 4 d.), nuo 2011 m. kovo 1 d. bus skiriama nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų bauda (iki 2011 m. kovo 1 d. – 40–80 litų bauda).

Gerokai sugriežtinta atsakomybė už KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimą ir draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymą (ATPK 124(1) str. 2 d.). Jei iki šiol buvo skiriama nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų bauda arba įspėjimas, nuo 2011 m. kovo 1 d. – nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų bauda.

Be to, už daugelį paminėtų KET pažeidimų, t. y. kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymą, įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimą, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nesilaikymą, važiavimą esant draudžiamajam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimą prieš pėsčiųjų perėją ir kitų vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymą, važiavimą šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, apsisukimą pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, žmonių vežimo taisyklių pažeidimą, griežtesnės nuobaudos nei kitiems vairuotojams bus skiriamos asmenims, vežantiems keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais (ATPK 124(1) str. 6 d.). Tokiems vairuotojams numatyta nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų bauda arba (ir) teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno mėnesio iki trijų mėnesių.

Sugriežtinama atsakomybė ir labiausiai pažeidžiamai eismo dalyvių grupei – pėstiesiems, taip pat dviratininkams, vadeliotojams, mopedų ir keturračių motociklų vairuotojams (ATPK 131 str.).

Už pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimą arba ėjimą ja ten, kur draudžiama, taip pat asmenų, vairuojančių mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimą eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymą bus skiriama nuo aštuoniasdešimties iki vieno šimto keturiasdešimties litų bauda (iki šiol buvo skiriama nuo penkiasdešimt iki vieno šimto litų bauda).

Tokia pati bauda (nuo 80 iki 140 Lt) bus skiriama už KET pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymą, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimą ar važiavimą neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo. Iki 2011 m. kovo 1 d. už šiuos pažeidimus buvo skiriama nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų bauda.

Mopedų ar lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti užtrauks nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų baudą (buvo nuo 20 iki 40 litų).

Griežtėja atsakomybė ir transporto priemonės savininkui (valdytojui) už Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nurodyti pareigūnui duomenis apie asmenį, kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, nevykdymą (ATPK 133(1) str.). Fiziniam asmeniui numatyta nuo trijų šimtų litų iki aštuonių šimtų litų bauda, o įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų. Iki 2011 m. kovo 1 d. transporto priemonių savininkams (valdytojams) galėjo būti skiriama bauda iki penkių šimtų litų.

Primename, kad tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2011 m. kovo 1 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas su administraciniu nurodymu, kuriame siūloma asmeniui per dešimt darbo dienų nuo šių dokumentų išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, bus siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui) ne tik už sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus, bet ir už nustatyto greičio viršijimą (ATPK 260(2) str.).


ATPK str. - dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vair. atėmimas (mėn.) Automobilio konfiskavimas, adm. areštas Kas nagrinėja bylą

51¹¹str.
1 d.

Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti.

250-500

-

-

policija

51¹¹str. 2 d.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 51¹¹ str. 1 d. numatytą pažeidimą.

500-1000

-

su arba be tr. priemonės konfiskavimo

policija

81 str.
1 d.

Transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti.

200-500

-

-

policija

81 str.
2 d.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 81 str. 1 d. numatytus pažeidimus.

500-1000

-

-

policija

82 str.
1 d.

Transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas.

100-200

-

-

policija

82 str.
2 d.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už 82 str. 1 d. numatytus pažeidimus.

200-500

-

-

policija

123 str. 1 d.

Transporto priemonių, neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turinčių gedimų, dėl kurių KET draudžia važiuoti, arba neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina, vairavimas.

100-150

-

-

policija

123 str.
2 d.

Įregistruotų, perregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių vairavimas be valstybinio numerio ženklų (ženklo) arba vairavimas pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie automobilio numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių).

100-200

arba 1-3

-

policija

123 str.
3 d.

Transporto priemonių vairavimas su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).

800-1200

arba 6-12

-

policija

123 str. 4 d.

Transporto priemonių vairavimas su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis, taip pat su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.

100-200

-

su prietaisų konfiskavimu

policija

123 str.
5 d.

Vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu.

80-120

-

-

policija

124 str.
1 d.

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h.

įspėjimas

-

-

policija

124 str. 2 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h.

40-100

-

-

policija

124 str.
3 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h.

100-300

-

-

policija

124 str.
4 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h.

400-600

-

-

policija

124 str.
4 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo.

400-600

su 3-6

-

policija

124 str.
5 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h.

600-800

-

-

policija

124 str.
5 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo.

600-800

su 6-12

-

policija

124 str.
6 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h.

1000-1500

su 1-3

arba 7 parų areštas su teisės atėmimu 6 mėn.

teismas

124 str.
6 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo.

1000-1500

su 12-18

-

teismas

124 str.
6 d.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės vairuoti.

1500-2500

-

arba 20-30 parų areštas

teismas

124¹str.
1 d.

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės.

100-200

arba 1-6

-

policija

124¹str.
2 d.

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, taip pat vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus 124¹str. 1 d. nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas, vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas.

100-300

-

-

policija

124¹str.
3 d.

Vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, lenkimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia lenkti, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse.

100-150

arba 1-3

-

policija

124¹str.
4 d.

Kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms sustoti, stovėti, nesilaikymas, stovėjimas ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, stovėjimas ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako, stovėjimas vietoje, kurioje gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui, važiavimo ar stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.

100-300

-

-

policija

savivaldybė
(dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimų)

124¹str.
5 d.

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui.

200-400

arba 2-4

-

policija

124¹str.
6 d.

124 str. 1, 2 ir 5 d. numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais.

300-500

arba (ir)
1-3

-

policija

124¹str.
7 d.

KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK.

įspėjimas arba 20-40

-

-

policija

124²str.
1 d.

Vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui, taip pat KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti.

400-800

su 3-6

-

policija

124²str.
1 d.

Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, 124² str. 1 d. padarytas pažeidimas.

1000-2000

-

-

policija

124²str. 2 d.

Chuliganiškas vairavimas, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui.

1000-2000

su 12-24

-

policija

124²str.
2 d.

Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, 124² str. 2 d. padarytas pažeidimas.

2500-3500

-

-

policija

124²str.
3 d.

124² str. 1 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens.

2000-3000

su 24-36

-

teismas

124²str.
3 d.

124² str. 1 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens ir neturinčio teisės vairuoti.

3500-4000 su automobilio konfiskavimu

-

arba 10-20 parų areštas su tr. priemonės konfiskavimu

teismas

124²str.
4 d.

124² str. 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens.

3000-4000

su 36-60

arba 10-20 parų areštas su teisės atėmimu 36-60

teismas

124²str.
4 d.

124² str. 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens ir neturinčio teisės vairuoti.

4000-5000 su automobilio konfiskavimu

-

arba 20-30 parų areštas su tr. priemonės konfiskavimu

teismas

1244str.

Savavališkas transporto priemonių važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas.
1244 str. netenka galios nuo 2011 m. birželio 1 d.

300-500

-

-

policija

1245 str.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas.

80-140

-

-

savivaldybė

1246 str.

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas.

80-140

-

-

savivaldybė

125 str.

Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą, taip pat kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą.

300-500

-

su 2-4

policija

126 str.
1 d.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės).

1000-1500

su 12-18

-

teismas

126 str.
2 d.

Transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės).

500-1000

-

-

policija

126 str.
3 d.

Transporto priemonių vairavimas, vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės).

800-1000

-

-

policija

126 str.
4 d.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

2000-3000

su 24-36

arba 10-30 parų areštas su teisės atėmimu 24-36

teismas

126 str.
5 d.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

1000-3000

su 12-36

arba 10-30 parų areštas su teisės atėmimu 24-36

teismas

126 str.
6 d.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui.

300-500

-

-

policija

126 str.
7 d.

Praktinis vairavimo mokymas vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (atsakomybė instruktoriui).

500-1000

su 11-13

-

policija

127 str.
1 d.

KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą.

500-100

arba
12-24

-

policija

127 str.
1 d.

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą.

2000-3000

-

-

policija

127 str.
2 d.

KET pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą).

100-200

arba 3-6

-

policija

127 str.
2 d.

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą).

1000-2000

-

-

policija

127 str.
3 d.

127 str. 1 ar 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens.

4000-5000

su 36-60

arba 15-30 parų areštas su teisės atėmimu 36-60

teismas

127 str.
3 d.

127 str. 1 ar 2 d. numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio ir neturinčio teisės vairuoti asmens.

5000-5500 su arba be tr. priemonės konfiskavimo

-

arba 10-20 parų areštas su tr. priemonės konfiskavimu

teismas

128 str.
1 d.

Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.

1000-1500

-

arba areštas

teismas

128 str.
2 d.

Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones.

1500-2500

-

arba areštas

teismas

128 str.
3 d.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.

200-400

-

-

policija

129 str.

Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

4000-5000

-

arba 20-30 parų areštas

teismas

130 str.
1 d.

Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET.

3000-4000

su 36-60

arba 15-30 parų areštas su teisės atėmimu 36-60

teismas

130 str.
1 d.

Asmenų, neturinčių teisės vairuoti, nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET.

4000-5000 su arba be automobilio konfiskavimu

-

arba 20-30 parų areštas su arba be tr. priemonės konfiskavimu

teismas

130 str. 2 d.

Nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.

3000-4000

-

-

muitinė

130 str.
3 d.

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET.

500-800

-

-

policija

130 str.
4 d.

Nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.

3000-4000

-

-

VSAT

130² str.

Transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 str. 1, 4 ir 5 d., 127 str. 3 d. d., 129 str. numatytus pažeidimus.

-

36-48

su tr. priemonės konfiskavimu

teismas

130²

Transporto priemonių vairavimas teisės vairuoti neturinčių ir neblaivių arba apsvaigusių asmenų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 str. 1, 4 ir 5 d., 127 str. 3 d. d., 129 str. numatytus pažeidimus.

4000-5000 su
tr. priemonės konfiskavimu (asmenims, kuriems areštas negali būti skiriamas)

-

20-30 parų areštas su tr. priemonės konfiskavimu

teismas

131 str.
1 d.

Pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, taip pat asmenų, vairuojančių mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, KET pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo.

80-140

-

-

policija

131 str.
2 d.

131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti.

100-200

-

-

policija

131 str. 3 d.

131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą.

300-500

-

-

policija

131 str.
4 d.

131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą).

140-200

-

-

policija

131 str.
5 d.

131 str. 1 d. nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK.

20-40

--

-

policija

131 str.
6 d.

Dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis.

300-500

-

-

policija

131 str.
7 d.

131 str. 6 d. numatytas pažeidimas, kai nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis.

500-700

-

-

policija

131 str. 8 d.

131 str. 1 d. nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

500-600

-

-

policija

131 str. 9 d.

Mopedų ar lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti.

200-300

-

-

policija

132 str.

Asmenų atsakingų už tr. priemonių techninę būklę ir eksploatavimą leidimas važiuoti transporto priemone, turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, arba pertaisyta be atitinkamo leidimo, arba neįregistruota nustatyta tvarka, arba be valstybinės techninės apžiūros, arba neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti.

200-400

-

-

policija

133 str.

Asmenų atsakingų už tr. priemonių techninę būklę ir eksploatavimą leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemone.

300-500

-

-

policija

133¹str.
1 d.

Fizinio asmens transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas.

300-800

-

-

policija

133¹str.
1 d.

Įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovo transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas.

300-1000

-

-

policija

133¹str.
2 d.

133¹ str. 1 d. numatyta veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už 133¹ str. 1 d. numatytą pažeidimą.

1500-2000

-

-

policija

134 str.
1 d.

Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas.

100-200

-

-

policija

134 str.
2 d.

134 str. 1 d. numatyta veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už 134 str. 1 d. numatytą pažeidimą.

200-300

arba
1

-

policija

134¹str.

Specialiosios transporto priemonės su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas.

200-400

-

-

teismas

137 str. 2 d.

Šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris.

10-20

-

-

policija

145 str.
1 d.

Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių kelių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas.

500-1000

-

-

policija

145 str.
2 d.

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ir (ar) leidžiamą bendrą svorį, taip pat važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus.

500-1000 ir
1000-2000 įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims

-

-

policija

145¹str.
1 d.

Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas arba kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, taip pat šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių arčiau kaip 150 metrų nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija.

100-1000

-

-

policija

145¹str.
2 d.

Automobilių kelių, kelio statinių ir sankryžų statybos bei jų apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija.

100-500

-

-

policija

148 str.
1 d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kategorijos transporto priemone.

600-1200

-

-

policija

148 str.
2 d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kategorijos transporto priemone

1200-2600

-

-

policija

148 str.
3 d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti.

400-1200

-

-

policija

148 str.
4 d.

Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio veiklos subjektams, N1-N3 kategorijos iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis.

400-1200

-

-

policija

148 str.
5 d.

Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento.

300-500

-

-

policija

160 str.

Kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių, skverų, parkų, aikščių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje kasinėjimas be atitinkamo leidimo, jų užgriozdinimas statybinėmis medžiagomis, reikiamų kelio ženklų nepastatymas, kasinėjimų vietų neaptvėrimas, taip pat nesiėmimas priemonių nustatytu laiku sutvarkyti statybų aikšteles baigus statybą ir remontą.

100-2000

-

-

policija

160¹str.

Gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas, taip pat leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo.

200-500

-

-

policija

160²str.
1 d.

Gatvių tiesimas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų, sankryžų ir įvažiavimų jose įrengimas, statinių gatvėse ir prie jų statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių gatvėse arba arčiau kaip 30 metrų nuo jų įrengimas, nesuderinus su policija.

500-1000

-

-

policija

160²str.
2 d.

Gatvių, jų statinių ir sankryžų įrengimo bei apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių gatvėse organizavimo nesuderinimas su policija.

100-500

-

-

policija

160²str.
3 d.

Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, jų statinius bei įrenginius taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimas arba nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose gatvių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui.

50-200

-

-

policija


Šaltinis: Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba
Informacija atnaujinta: 2011-03-01