Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaInformacija keliaujantiems į užsienį

Aktuali informacija žmonėms keliaujantiems į užsienįAutomobilio draudimas vykstant į užsienį


1. Privalomasis draudimas
Nuo 2002 m. sausio 1 d. transporto priemonių vairuotojai su Lietuvos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis, išvažiuojantys iš Lietuvos Respublikos, privalo turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimus.
Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas - tai draudimo rūšis, numatanti eismo įvykio metu sukeltų nuostolių atlyginimą kitam asmeniui ir jo turtui. Tai reiškia, kad jei apsidraudęs šia draudimo rūšimi vairuotojas bus pripažintas eismo įvykio kaltininku, tai jo padarytą žalą kito asmens sveikatai, automobiliui ir kitam materialiniam turtui atlygins draudimo kompanija.

2. “Žaliosios kortelės” draudimas
Lietuva yra tarptautinės transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (žaliosios kortelės) sistemos narė. Narystė žaliosios kortelės sistemoje užtikrina galimybę lietuvišką tarptautinį transporto priemonės privalomojo draudimo liudijimą (lietuvišką žaliąją kortelę) įsigijusiems Lietuvos vairuotojams keliauti per visas žaliosios kortelės sistemai priklausančias valstybes (45 valstybės), kurios su Lietuva yra pasirašiusios dvišales sutartis, taip pat tų valstybių vairuotojams vykti į Lietuvą turint ne Lietuvoje įsigytą žaliąją kortelę.
Keliaujant po Europos ekonomiės erdvės valstybes ir Šveicarijos Konfederaciją žalioji kortelė nebūtina, tačiau ji gali būti pateikta kaip tarptautiniu mastu pripažįstamas įrodymas, kad vairuotojo civilinė atsakomybė yra apdrausta ir nelaimingo atsitikimo atveju bus galima lengviau išsireikalauti žalos atlyginimą. Jei žaliosios kortos vairuotojas neturi, jis privalo turėti draudimo liudijimą.
Keliaujant po kitas žaliosios kortelės sistemos valstybes - kortelė privaloma.

3. Draudimo galiojimas
ES valstybės piliečio turimas automobilio draudimas galioja išvykus į kitą ES valstybę ir be papildomo mokesčio užtikrina minimalų įstatymo nustatytą civilinės atsakomybės draudimą. Be ES šalių, tai galioja ir Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Dėl papildomo ar visapusiško draudimo galiojimo reikia pasiteirauti draudimo kompanijoje, kurioje apdraustas automobilis.
Dėl draudimo galiojimo ne ES šalyse ir išsamesnės informacijos apie transporto priemonių draudimą išvykstant iš Lietuvos Respublikos patartina kreiptis į draudimo kompanijas.


Valstybinės sienos kirtimas automobiliu


1. Išvykstant iš Lietuvos
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir vykstantys per Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Lietuvos Respublikoje registruotomis motorinėmis transporto priemonėmis, privalo su savimi turėti ir pasienio kontrolės metu Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) pareigūnams pateikti:

  • galiojantį asmens kelionės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą kelionės dokumentą);
  • transporto priemonės registravimo dokumentą;
  • transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.
VSAT pareigūnai turi teisę paprašyti papildomai pateikti šiuos dokumentus:
  • vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemonę;
  • galiojantį techninės apžiūros taloną arba lipduką.
Šie sąraše išvardyti dokumentai, išskyrus techninės apžiūros taloną arba lipduką, turi būti galiojantys išvykai į užsienį.
Motorinė transporto priemonė, vykstanti savo eiga, privalo turėti Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka išduotus valstybinius numerius.

2. Atvykstant į Lietuvą
Informaciją apie būtinus dokumentus atvykstant į Lietuvos Respubliką, galite rasti čia.


Vairuotojo pažymėjimas


1. Galiojimas užsienyje

Vairuotojo pažymėjimas, išduotas vienoje iš Europos Sąjungos (ES) šalių, galioja visose ES šalyse. Daugumoje ES šalių automobilį vairuoti galima nuo 18 metų. Jei jaunesnis nei 18 metų vairuotojas turi jam išduotą vairavimo pažymėjimą, vairuoti automobilio jis negali toje ES šalyje, kur vairavimas yra draudžiamas nesulaukus 18 metų amžiaus.

Daugumoje šalių nuomoti automobilį gali vyresni nei 20 metų amžiaus vairuotojai.

Lietuvos Respublikoje išduoti vairuotojo pažymėjimai galioja ir ne ES šalyse, kurios yra prisijungusios prie 1968 m. Vienos kelių eismo konvencijos (prisijungusių šalių sąrašą galima rasti čia: http://www.unece.org/trans/conventn/CP_Vienna_convention.pdf). Dėl galiojimo terminų ir kitų klausimų patartina kreiptis į šalies, į kurią ketinate vykti, diplomatinę atstovybę.

2. Vairuotojo pažymėjimo ir registracijos dokumentų pametimas ar praradimas užsienyje

Apie užsienyje pamestus ar prarastus automobilio vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registracijos dokumentus reikia pranešti tos valstybės policijai ir paprašyti išduoti pažymą apie pamestus ar prarastus dokumentus. Šią pažymą reikia pateikti Lietuvos Respublikos atstovybėje ir užpildyti atitinkamą prašymą, kad jam per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją būtų išduota pažyma, leidžianti automobiliu grįžti į Lietuvą.

Už pažymos išdavimą imamas 30 eurų konsulinis mokestis.

3. Senojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas

Senojo pavyzdžio (laminuoti) vairuotojo pažymėjimai, išduoti Lietuvos Respublikoje iki 2002 m. gruodžio 31 d., tiek Lietuvoje, tiek užsienyje galioja iki 2033-01-19 arba iki pažymėjime nurodytos datos.

Vykdant Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. 416 „Dėl transporto priemonės registracijos liudijimo, transporto priemonės naudotojo pažymėjimo ir vairuotojo pažymėjimo blankų aprašymų patvirtinimo“ ir vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 588 „Dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2003 m. sausio 1 d. pradėtas išdavinėti naujojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas.

Šaltinis: http://www.urm.lt