Volkswagen Karmann-Ghia automobiliai


II (Type 34) (1961 - 1969)

I (Type 14) (1955 - 1974)